STEM+W

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitimi fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin entegre bir şekilde öğretilmesini içeren ve okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır. Ülkemizde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik kelimelerinin kısaltmaları yapılarak STEM biçiminde adlandırılan STEM eğitim sistemi sayesinde öğrenciler fiziksel, entelektüel ve kültürel dünyasını zenginleştirmekte ve eleştirel düşünme, problem çözme gibi öz yeterliklerini geliştirmektedir. Yıldız Tozu Anaokulu olarak eğitim modelinin başarılı bir şekilde hayata tutunabilmesi için İrade olgusunu eklemek istedik.

STEM+W’i anlayabilmemiz için ona biraz daha ayrıntılı bir şekilde ele alalım.

STEM’in her bir harfinin tanımını teker teker ele alarak incelediğimizde ,“S” harfine bilim karşılık gelmektedir. Bilim, doğa olaylarını, prensiplerini anlama olarak ele alınabilir. Bilim bizim doğadaki meydana gelen prensipleri anlayabilme amacını taşır. Hipotezler kurarak ve kurduğu hipotezleri deneylerle test ederek bilimsel bilgiye ulaşır. Bunları gerçekleştirirken matematik gibi disiplinlerden yardım alır. “T” harfine teknoloji karşılık gelmektedir. Teknoloji denildiğinde ilk aklımıza gelen bilgisayar ve akıllı cihazlar olmaktadır. Bunların hepsi birer teknolojidir; ama evde kullandığımız mikser, şişe açacağı, şirketlerde işlerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayan yazıcılar ve teknik araç gereçler de birer teknolojidir. “E” harfine mühendislik karşılık gelmektedir. Bu kısım STEM’ in en dinamik kısmı olan mühendisliktir. “Mühendisliği genel olarak bir meslek olarak biliyoruz. Ancak mühendislik bir problem çözme yaklaşımı, bir ürün tasarımı ve üretme süreci olarak da tanımlanabilir. ” Bu ifadeye göre mühendislik STEM’ in en önemli noktalarından biridir. “M” harfine matematik karşılık gelmektedir. Şekiller, desenler, hesap, oran ve orantı bunun içerisinde yer alır. Bu iki disiplin her birey tarafından ortalama düzeyde bilindiği için bunlarla ilgili çalışmaların yapılması ve anlaşılması daha kolaydır. Teknoloji araç gereçleri bilgi sistemlerini de kapsar. +W, Türkçe karşılığı İrade olarak yer almaktadır. STEM uygulamasın çocuklarımız üzerinde oluşturduğu teorik ve pratik yoğunluğun hayatlarını kolaylaştırması için İrade’lerin çok güçlü olmaları gerektiğine inanıyoruz.

Yıldız Tozu olarak tüm çocuklarımızın Fen’de, Teknoloji’de, Mühendislikte ve Matematik’te başarılı olmalarını istiyoruz ve bunları gerçek hayatlarında uygulayacak İradeye sahip bireyler olarak hayata başlamasını hedefliyoruz.