GEMS

Gems (Great Explorations in Math and Science ) ilk olarak Califiornia Üniversitesi’nde yer alan Lawrance Hall of Science adında ki fen merkezi tarafından hazırlamış ve geliştirilmiştir. Gems, bir eğitimi programıdır. Bu eğitim programı sürekli geliştirilmeye devam edilen bir yapıdadır.

Gems Eğitimi Amacı Nedir?

Gems eğitimi, çocukların klasik eğitim dışında daha farklı bir eğitim almasını sağlamaktadır. Bu eğitim programı temel bilimsel kavram ve yöntemleri anlatırken hayal gücünü etkileyerek geliştirmektedir. Keyifli ve etkili etkinliklerden oluşan bir program olan Gems çocukların kavramları kendi becerileri ile öğrenmesini sağlamaktadır. Yaşam kalitesinin yükselmesini desteklemektedir.

Bağımsız öğrenen ve eleştirel kişilerin yaratılmasında etki yaratmaktadır. Fen ve matematik eğitimin de çocukların kavramları daha iyi anlamalarının sağlamaktadır. Fen ve matematik becerilerinin gelişmesinde destekleyerek, bu bilimlere karşı olumlu tutum sergilenmesini oluşturmaktadır.

Yeni fikir ve bilgilerin oluşumunda etkili olmalarını geliştirmeyi desteklemektedir. Sosyal bireyler olmalarını ve kolay şekilde ilişki kurabilmelerini amaçlamaktadır.

Kendilerini doğru ve etkili şekilde ifade etme özgürlüğünü bilincini öğretilmektedir. Deneyler yapma, bilinçli tahminlerde bulunma, uygulama, karşılaştırma yapma, gözlem yapma gibi bilimsel beceri süreç kazanımlarını destekler nitelikte hazırlanmıştır.